Sunday, March 4, 2012

MaaFKaN aku...

XPerLu BunGa-BuNga..X PerLu LaGi PelanGi...
XpeRlu Lagi KiaSaN......

KamO dAn KaMo Yang MuncUL dalaM hidUp saYa aDalah seKadaR saHabat Saya,,,
TolOng FaHami Saya...SaYa bUkaN MeMiLiH..SaYa BuKan KeJam McM yanG KaMo da KamO SangKaKan...Yang KamO daN KamO KataKan.....

MaAfkan SaYa.....

No comments:

Post a Comment